James-Sheedy-Logo

James Sheedy Personal Defence Studio

Address

James Sheedy Personal Defence Studio

1/13 Atkinson Road,
Taren Point
NSW Australia 2229

James Sheedy:  0403 985 099